+389 71/267-552         zdruzenie.hope@gmail.com

Проекти

Проект „Чекориме напред“ – завршна пресс конференција

На ден 15.10.2020 година, со почеток од 16.00 часот во мотелот Мерак во с. Луковица, општина Македонска Каменица, со одржа почетната прес конференција од нашиот проект „Чекориме Напред“…На прес конференцијата покрај членовите на здружението, присуствуваа и претставници од ЕЛС Македонска Каменица, останати НВО организации од општината М.Каменица, Делчево и Виница, како и претставници на медиумите…На […]

Проект „Чекориме напред„ – оддржана трета реботилнива

На ден 29.09.2020 година со почеток од 15.00 часот во мотелот Мерак во с. Луковица, општина Македонска Каменица, со одржа третата работилница од нашиот проект „Чекориме Напред“… На работилницата покрај членовите на здружението, присуствуваа и претставници од останати НВО организации од општината М.Каменица, кои што се наши соработници и кои што сакаа да научат нешто […]

Учество на работилница – Галопирачка миграција

На ден 05.07.2017 година, претставник од здружението „Надеж – Норе“, учествуваше на работилницата на тема: „Заедно за акција: Потенцијалите од миграцијата за Македонија“. Работилницата се одржа во „Чифте Амам“ во Скопје. Истата беше организирана во рамките на програмата „Civica mobilitaѕ“.

Учество на Форум – Прекугранична соработка

На ден 13.09.2017 година, претставници на здружението „Надеж – Норе“, присуствуваа на форум на невладини организации од Република Македонија и Република Бугарија на тема: „Начин и проблеми при аплицирањето на фондовите за прекугранична соработка“. Форумот се одржа во хотел „Македонија“ во Делчево. Истиот беше организиран од страна на НВО „КХАМ“ од Делчево, а под покровителство […]

Учество на обука

Во периодот од 18.09. до 20.09.2018 година, претставници на зружението „Надеж – Норе“, присуствуваа на обука на тема: „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување“. Обуката се реализираше во хотелот „Аурора“ во Берово. Обуката ја организираше Центарот за управување со промени – ЦУП – Скопје, со проект поддржан од […]

Средба за вмрежување

Во периодот од 24.10. до 26.10.2017 година претставник на здруженето „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица, учсетвуваше на третата средба за вмрежување на невладините организации во Република Македонија, одганизирана од страна на МЦМС, во рамките на програмата „Civika mobilitas”. Средбата за вмрежување се одржа во хотелот „Метропол“ во Охрид.

Примена „Благодарница“

На ден 22.12.2017 година, на пригодна свеченост одржана во хотелот „Арка“ во Скопје, претставници на здружението „Надеж – Норе“, примија „Благодарница“ за успешно спроведениот проект „Јас сакам да се вратам“, кој што како таков беше спроведен преку донбиен ад-хок грант во рамките на програмата „Civica mobilitas“. Благодарницата на претставниците на здружението им беше врачена лично […]

Учество на форум – Прекугранична соработка

На ден 14.03.2018 година, претставници на здружението „Надеж – Норе“, присуствеваа на форум за интензивирање на сирабитката со Република Бугарија, и пронаоѓање на партнери за заедничко аплицирање на повикот за прекугранична соработка. Форумот се одржа во ресторантот „Либеро“ во Делчево. Истиот беше организиран од страна на ЕУ – Интераг Ипа програма за прекугранична соработка.

Учество на обука

Во периодот од 21.09. до 23.09.2018 година претставник од здружението „Надеж – Норе“, учетвуваше на обука на тема: „Транспарентност, отчетност и интегритет на институциите во јавните набавки“. Обуката се одржа во хотелот „Метропол“ во Охрид. Обуката беше во организација на: „Центарот за цивилни комуникации“ од Скопје и Фондацијата „Фокус“ од Велес, а истате беше спроведена […]

Scroll to top