Учество на форум

На ден 05.07.2017 година, претставник од здружението „Надеж – Норе“ учествуваше на форум со тема: „Предизвици, перспективи и потенцијали на миграциите“, организиран во рамките на програмата „Civica mobilitas“. Форумот се одржа во „Чифте Амам“ во Скопје.

Scroll to top