Учество на инфо ден за Европски солидарен корпус одржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност

На ден 17.04.2019 представници на здужение Надеж-Норе од Македонска Каменица учествуваа на инфо ден кој беше одржан во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. На настанот беа промовирани можностите кои ги нуди програмата Европски солидарен корпус и кои се критериумите за користење на програмата.

Учество на настан за вмрежување на НВО во рамки на проектот „Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ“

На ден 06.03.2019 претставници на здружение Надеж-Норе од Македонска Каменица учествуваа на настан за вмрежување, организиран од страна на CNVP Office од Скопје во рамки на проектот „Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ“. На настанот беше потпишана декларација на здруженија од источниот и југоисточниот плански регион за вмрежување на капацитетите и […]

Почетна прес конференција: Проект „И старите знаат и старите можат“

На ден 16.07.2019 година во Виница, се одржа завршната почетната прес конференција во рамките на проектот „И старите знаат и старите можат“. На истата присуствуваа 25 лица, претставници од здруженијата на пензионери од Македонска Каменица и Виница, како и претставници на локалните самоуправи од ЕЛС М.Каменица и ЕЛС Виница. На прес конференцијата присуствуваа повеќе новинари […]

Проект: „И старите знаат и старите можат“ – Реализирана работилница

На ден 23.08.2019 година со почеток од 17.00 часот, во Виница, во УО Галија, во рамките на проектот „И старите знаат и старите можат“ се одржа првата работилница со стари лица – членови на здружението на пензионери од Виница. На истата од страна на експертот – Зоран Биковски, на присутните лица – пензионери од здружението […]

Проект: „И старите знаат и старите можат“ – одржана работилница

На ден 04.09.2019 година со почеток од 17.00 часот, во Македонска Каменица, во рамките на проектот „И старите знаат и старите можат“ се одржа првата работилница со стари лица – членови на здружението на пензионери од Македонска Каменица. На истата од страна на експертот – Зоран Биковски, на присутните лица – пензионери од здружението на […]

Проект: „И старите знаат и старите можат“ – одржана работилница

На ден 24.10.2019 година со почеток од 17.00 часот, во Македонска Каменица, во рамките на проектот „И старите знаат и старите можат“ се одржа втората работилница со стари лица – членови на здружението на пензионери од Македонска Каменица. На истата од страна на експертот – Валери Спасевски, на присутните лица – пензионери од здружението на […]

Проект: „И старите знаат и старите можат“ – одржана работилница

На ден 27.10.2019 година со почеток од 17.00 часот, во Виница, во рамките на проектот „И старите знаат и старите можат“ се одржа втората работилница со стари лица – членови на здружението на пензионери од Виница. На истата од страна на експертот – Валери Спасевски, на присутните лица – пензионери од здружението на пензионери од […]

Проект: „И старите знаат и старите можат“ – одржана работилница

На ден 14.11.2019 година со почеток од 17.00 часот, во Македонска Каменица, во рамките на проектот „И старите знаат и старите можат“ се одржа третата работилница со стари лица – членови на здружението на пензионери од Македонска Каменица. На истата од страна на експертот – Горан Ристевски, на присутните лица – пензионери од здружението на […]

Проект: „И старите знаат и старите можат“ – одржана работилница

На ден 15.11.2019 година со почеток од 17.00 часот, во Виница, во рамките на проектот „И старите знаат и старите можат“ се одржа третата работилница со стари лица – членови на здружението на пензионери од Виница. На истата од страна на експертот – Горан Ристевски, на присутните лица – пензионери од здружението на пензионери од […]

Проект: „И старите знаат и старите можат“ – завршна прес конференција

На ден 26.11.2019 година во Македонска Каменица, се одржа завршната прес конференција во рамките на проектот „И старите знаат и старите можат“. На истата присуствуваа 25 лица, претставници од здруженијата на пензионери од Македонска Каменица и Виница, како и претставници на локалните самоуправи од ЕЛС М.Каменица и ЕЛС Виница. На прес конференцијата присуствуваа повеќе новинари […]

Scroll to top