+389 71/267-552         zdruzenie.hope@gmail.com

Статут- Назив и седиште

член 5

Името на здружението е: Здружение „Надеж – Норе“.

Скратеното име на здружението е: ЗГ „Надеж – Норе“.

член 6

Седиштето на Здружението е на ул. Индустриска 27, во Македонска Каменица, Р. Македонија.

Здружението се организира и делува на подрачјето на целата територија на Р.М.

член 7

Здружението „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица е правно лице.

Здружението има свој печат и штембил.

Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението испишанo на македонски јазик Здружение „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица а во средината се наоѓа амблемот на Здружението .

Штембилот на Институтот e правоаголен со следниот текст:  Здружение „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица, број на деловоден протокол, дата и место (Македонска Каменица).

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Scroll to top