+389 71/267-552         zdruzenie.hope@gmail.com

Здружение “Надеж-Hope”

slide 1
slide 1
slide 1
Граѓанскиот активизам на прво место!
Граѓанскиот активизам на прво место!

Здружението „Надеж - Норе“ од Македонска Каменица е независна невладина, доброволна, и непрофитна организација на граѓани во Република Македонија.

НАДЕЖ ЗА ГРАЃАНИТЕ
НАДЕЖ ЗА ГРАЃАНИТЕ

Преку поттикнување и создавање на партнерства и зајакнување на соработка со домашни и странски организации и институции кои имаат исти или слични цели и задачи.

Преку поттикнување и создавање на партнерства и зајакнување на соработка со домашни и странски организации и институции кои имаат исти или слични цели и задачи.

ПРИРОДНА ПЕРСПЕКТИВА
ПРИРОДНА ПЕРСПЕКТИВА

Опфаќа проблеми поврзани со животната средина. Се фокусира на одржлив начин на живеење, рурален развој и урбана регенерација, климатски промени, техники за благосостојба, култура и традиции.

МЛАДИНСКА ПЕРСПЕКТИВА
МЛАДИНСКА ПЕРСПЕКТИВА

Во фокус ги има младите од руралните средини, спортот, креирањето на младински политики и младински иницијативи.

ХУМАНА ПЕРСПЕКТИВА
ХУМАНА ПЕРСПЕКТИВА

За основни цели ги има солидарноста, помагање на индивидуи со социјални потешкотии и стари лица, грижа за животните.

PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИО-ЕКОНОМСКИОТ ЖИВОТ

на населението во општината Македонска каменица, како и во Р.Македонија

ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ

за социјална, културна, спортска и општествена еманципација на граѓаните

СОЗДАВАЊЕ НА ПАРТНЕРСТВА

со домашни и странски организации и институции кои имаат исти или слични цели и задачи

СОРАБОТКА И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

за создавање на долгорочен одржлив развој за граѓаните, институциите и приватните компании

СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ

Своите активности Здружението „Надеж – Норе“ ќе ги оствари преку следниве средства и методи, воедно поддржувајќи ја и инсистирајќи на синергија на иницијативите и на хармонија меѓу членовите:

континуирано следење, анализа на ЕУ активностите како и на другите меѓународни организации и развојни организации;

организирање и учество на настани, презентации, семинари, обуки,дебати и трибини

советувања и консултации на целните групи и други заинтересирани странки

имплементација на проекти во областа на соци-економскиот развој, културата, спортот и образованието.

издавање на печатени и електронски публикации

соработка и имплементација на заеднички проекти со домашни и странски институциии

НАЈНОВИ ОБЈАВИ

Нелсон Мандела

>/ "Социјалната еднаквост е единствената основа на човечката среќа"

ПРИРОДНА ПЕРСПЕКТИВА

МЛАДИНСКА ПЕРСПЕКТИВА

УБАВИНАТА Е ВНАТРЕ ВО СЕКОЈ ОД НАС

ГАЛЕРИЈА НА ФОТОГРАФИИ ОД НАШИ АКТИВНОСТИ

Споделуваме знаење и искуство…

Добредојдени сте…

Сакаме и учиме

Патуваме и другаруваме

Затоа што веруваме дека секое искуство вреди

Да изградиме заедно еден похуман свет…

-ПАТУВАЧКИ БЛОГ-

ГОЛЕМ БРОЈ НАШИ ПРИЈАТЕЛИ КОИ БЕА ДЕЛ ОД НАШИТЕ АКТИВНОСТИ ГИ СПОДЕЛИЈА СВОИТЕ ИМПРЕСИИ ВО ПРОДОЛЖЕНИЕ

ДОМАШЕН ВОДИЧ

Да ја негуваме околината во која секој треба да ужива

Објавено на 21.09.2020 година

ПОСЕТИТЕЛ ОД БУГАРИЈА

Она што го видов вреди да се сподели со остатокот на светот

Објавено на 05.08.2020 година

ПОСЕТИТЕЛ ОД ФРАНЦИЈА

Искусив соработка која што ми помогна многу во надградување на моите знаења

Објавено на 16.08.2020 година

Контактирајте ги нашите експерти:

+389-71/267-552

Scroll to top