член 35

Здружението ќе престане со работа ако:

-  затоа одлучат членовите на Здружението,со 2/3 мнозинство на гласови

-  ако бројот на членовите се намали под бројот определен за основање,

-  ако настапат причини утврдени во член 63 од Законот.

член 36

По престанокот на работата на Здружението, имотот и другите права и приходи што остануваат по намирувањето на обврските, преминуваат во сопственост на  основачите.

ДОНАТОРИ 

НИЕ НА ФЕЈСБУК

JSN Air 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework