член 18

Со Здружението управува организирано членство на Здружението непосредно или преку свои претставници во органите. Доколку бројот на членовите на Здружението е мал, самите членови на Здружението се и членови на Собранието и во органите на истото. 

Права и должности на претставникот се:

  • претставникот да избира и да биде биран во органите на Здружението;
  • претставникот да предлага решавање на прашања од заеднички интерес;
  • да работи на развивање и унапредување на општествените и другите активности кои произлегуваат од Статутот, програмските цели и задачи и од усвоените одлуки и заклучоци;
  • да ги спроведува во целост одредбите од Статутот и програмските активности;
  • да ги застапува интересите и ставовите на Здружението;да бара стручна и друга помош од областа која е предмет на итерес на Здружението.

ДОНАТОРИ 

НИЕ НА ФЕЈСБУК

JSN Air 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework