Во периодот од 18.09. до 20.09.2018 година, претставници на зружението „Надеж - Норе“, присуствуваа на обука на тема: „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување“.

Обуката се реализираше во хотелот „Аурора“ во Берово.

Обуката ја организираше Центарот за управување со промени - ЦУП - Скопје, со проект поддржан од ЕУ.