Во периодот од 24.10. до 26.10.2017 година претставник на здруженето „Надеж - Норе“ од Македонска Каменица, учсетвуваше на третата средба за вмрежување на невладините организации во Република Македонија, одганизирана од страна на МЦМС, во рамките на програмата „Civika mobilitas".

Средбата за вмрежување се одржа во хотелот „Метропол“ во Охрид.