Актуелно

 

 

 

На ден 28.02.2019 година во Виница, се одржа третата работилница за јакнење на капацитетите на месните заедници од селата Јакимово, Блатец и Лески. На истата присуствуваа 25 лица, претставници од месните заедници од овие села.

Оваа работилница како таква е одржа во рамките на проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, кој што како таков здружението „Надеж - Норе“ го спроведува во содејтво со здружението „ИНИ“ од Виница.

Проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, е финансиски подржан од ЕУ, во рамките на проектот: „Силни граѓански организации за силна локална демократија“, кој што како таков во Република Македонија го имплементираат:  Фондација за развој на локалната заедница - Штип, Институт за развој на заедницата - Тетово и Центар за одржлив развој Алка - Скопје.

На ден 22.02.2019 година во Македонска Каменица, се одржа втората работилница за јакнење на капацитетите на месните заедници од селата Саса, Моштица и Луковица. На истата присуствуваа 25 лица, претставници од месните заедници од овие села. Исто така на оваа работилница присуствуваа и претставници од ЕЛС М.Каменица.

Оваа работилница како таква е одржа во рамките на проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, кој што како таков здружението „Надеж - Норе“ го спроведува во содејтво со здружението „ИНИ“ од Виница.

Проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, е финансиски подржан од ЕУ, во рамките на проектот: „Силни граѓански организации за силна локална демократија“, кој што како таков во Република Македонија го имплементираат:  Фондација за развој на локалната заедница - Штип, Институт за развој на заедницата - Тетово и Центар за одржлив развој Алка - Скопје.

 

На ден 21.02.2019 година во Виница,  се одржа втората работилница за јакнење на капацитетите на месните заедници од селата Јакимово, Блатец и Лески. На истата присуствуваа 25 лица, претставници од месните заедници од овие села.

Оваа работилница како таква е одржа во рамките на проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, кој што како таков здружението „Надеж - Норе“ го спроведува во содејтво со здружението „ИНИ“ од Виница.

Проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, е финансиски подржан од ЕУ, во рамките на проектот: „Силни граѓански организации за силна локална демократија“, кој што како таков во Република Македонија го имплементираат:  Фондација за развој на локалната заедница - Штип, Институт за развој на заедницата - Тетово и Центар за одржлив развој Алка - Скопје.

На ден 21.01.2019 година во Виница, во рамките на проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, се одржа втората работилница, кој што како таква здружението „Надеж - Норе“ ја спроведува во содејтво со здружението „ИНИ“ од Виница. 

На работилницата присуствуваа 25 граѓани - претставници од месните заедници од с. Блатец, с. Јакимово, с. Истибања и с. Липец.

Проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, е финансиски подржан од ЕУ, во рамките на проектот: „Силни граѓански организации за силна локална демократија“, кој што како таков во Република Македонија го имплементираат:  Фондација за развој на локалната заедница - Штип, Институт за развој на заедницата - Тетово и Центар за одржлив развој Алка - Скопје.

 

 

На ден 18.01.2019 година со почеток во 17.оо часот во просториите на ЕЛС Македонска Каменица, се одржа првата работилница со претставниците од месните заедници од селата Саса, Моштица и Луковица. Оваа работилница како таква е одржа во рамките на проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, кој што како таков здружението „Надеж - Норе“ го спроведува во содејтво со здружението „ИНИ“ од Виница. 

На работилницата присуствуваа 25 граѓани - претставници од месните заедници од с. Саса, с. Моштица и с. Луковица.

На работилницата присуствуваше и градоначалничката на општина Македонска Каменица, г-ѓа Соња Стаменкова.

Проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, е финансиски подржан од ЕУ, во рамките на проектот: „Силни граѓански организации за силна локална демократија“, кој што како таков во Република Македонија го имплементираат:  Фондација за развој на локалната заедница - Штип, Институт за развој на заедницата - Тетово и Центар за одржлив развој Алка - Скопје.

Во периодот од 30.11. до 01.12.2018 година двајца претставници од здружението „Надеж - Норе“, присуствуваа на четвртата средба за вмрежување, организирана од страна на МЦМС, во рамките на програмата „Civica mobilitas“. Средбата за вмрежување се одржа во хотелот „Холидеј Ин“ во Скопје.

На истата присуствуваа над 132 учесници од над 80 невладини организации од Република Македонија.

На ден 08.11.2018 година , со почеток во 12.00 часот , во просториите на ЗГ“ ИНИ“ Виница одржана е почетна прес- конференција за проектот:
- Силни месни заедници, за силна локална демократија
Проектот е имплементиран во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени “ спроведен од Фондација за развој на локалната заедница, Институт за развој на заедницата и Центар за одржлив развој Алка ,финансиски подржан од Европската Унија, а се реализира од ЗГ Надеж –НОРЕ од Македонска Каменица во партнерство со ЗГ ИНИ Виница. Проектот ќе се реализира на подрачјето на ЕЛС М.Каменица и ЕЛС Виница.

ДОНАТОРИ 

НИЕ НА ФЕЈСБУК

JSN Air 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework