Работилница на тема: Силни месни заедници, за силна локална демократија.

На ден 21.01.2019 година во Виница, во рамките на проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, се одржа втората работилница, кој што како таква здружението „Надеж – Норе“ ја спроведува во содејтво со здружението „ИНИ“ од Виница.  На работилницата присуствуваа 25 граѓани – претставници од месните заедници од с. Блатец, с. Јакимово, с. Истибања […]

Работилница на тема: „Силни месни заедници за силна локална демократија“.

На ден 21.02.2019 година во Виница,  се одржа втората работилница за јакнење на капацитетите на месните заедници од селата Јакимово, Блатец и Лески. На истата присуствуваа 25 лица, претставници од месните заедници од овие села. Оваа работилница како таква е одржа во рамките на проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, кој што како […]

Работилница на тема: „Силни Месни заедници, за силна локална демократија“.

На ден 22.02.2019 година во Македонска Каменица, се одржа втората работилница за јакнење на капацитетите на месните заедници од селата Саса, Моштица и Луковица. На истата присуствуваа 25 лица, претставници од месните заедници од овие села. Исто така на оваа работилница присуствуваа и претставници од ЕЛС М.Каменица. Оваа работилница како таква е одржа во рамките […]

Работилница на тема: „Силни месни заедници за силна локална демократија“.

На ден 28.02.2019 година во Виница, се одржа третата работилница за јакнење на капацитетите на месните заедници од селата Јакимово, Блатец и Лески. На истата присуствуваа 25 лица, претставници од месните заедници од овие села. Оваа работилница како таква е одржа во рамките на проектот „Силни месни заедници, за силна локална демократија“, кој што како […]

Работилница на тема: Силни месни заедници за силна локална демократија“.

На ден 01.03.2019 година во Македонска Каменица, се одржа третата работилница за јакнење на капацитетите на месните заедници од селата Саса, Моштица и Луковица. На истата присуствуваа 25 лица, претставници од месните заедници од овие села. Исто така на оваа работилница присуствуваа и претставници од ЕЛС М.Каменица. Оваа работилница како таква е одржа во рамките […]

Прес конференција: Проект – „Силни месни заедници за силна локална демократија“.

На ден 15.03.2019 година во Македонска Каменица,  во ресторантот „Шизик“ се одржа завршната прес конференција во рамките на проектот „Силни месни заедници за силна локална демократија“. На истата присуствуваа 25 лица, претставници од месните заедници селата кои што беа опхатени во проектот, како и претставници на локалните самоуправи од ЕЛС М.Каменица и ЕЛС Виница. На […]

Scroll to top