Младинска размена во Грција на тема: Greenovation(eco- building challenge)

Во периодот од 2 – 15 јуни 2018 членови на Природна Перспектива зедоа активно учество на проектот „Greenovation“ (предизвик за еко-градба) кој што се одржа во Аргос, Република Грција. Овој проект беше симулација на живот во еко-заедница, каде сите членови се соочуваат со предизвиците на донесување одлуки и решавање проблеми во рамките на една заедница. […]

Еразмус+ проект на тема: средба за интернационални партнерства

Во периодот од 22 – 26 јули 2018 членови на Природна Перспектива зедоа активно учество на средба за интернационални партнерства која се одржа во Латиновац, Хрватска. На оваа размена се разговараше за подобрување на квалитетот на стратешките партнерства, за подготвување на кандидатите за волонтерски размени, изготвување на договори, поддршка, координација. Изготвување на модел од подготовка, […]

„Зелениот собир“ во Природна Перспектива

Младите од Природна Перспектива како лани така и годинава, во партнерство со Асоциација Зелен од Р. Бугарија и волонтерите од Еразмус+ реализираа дводневни креативни работилници за конзервирање на локалната слива, градење со природни материјали и многу дружба и забава со локалното население. „Зелен сбор“(зелен собир) е проект на Асоциација Зелен, кој годинава беше оценет со […]

Учество на работилница – Галопирачка миграција

На ден 05.07.2017 година, претставник од здружението „Надеж – Норе“, учествуваше на работилницата на тема: „Заедно за акција: Потенцијалите од миграцијата за Македонија“. Работилницата се одржа во „Чифте Амам“ во Скопје. Истата беше организирана во рамките на програмата „Civica mobilitaѕ“.

Учество на форум

На ден 05.07.2017 година, претставник од здружението „Надеж – Норе“ учествуваше на форум со тема: „Предизвици, перспективи и потенцијали на миграциите“, организиран во рамките на програмата „Civica mobilitas“. Форумот се одржа во „Чифте Амам“ во Скопје.

Учество на Форум – Прекугранична соработка

На ден 13.09.2017 година, претставници на здружението „Надеж – Норе“, присуствуваа на форум на невладини организации од Република Македонија и Република Бугарија на тема: „Начин и проблеми при аплицирањето на фондовите за прекугранична соработка“. Форумот се одржа во хотел „Македонија“ во Делчево. Истиот беше организиран од страна на НВО „КХАМ“ од Делчево, а под покровителство […]

Учество на обука

Во периодот од 18.09. до 20.09.2018 година, претставници на зружението „Надеж – Норе“, присуствуваа на обука на тема: „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување“. Обуката се реализираше во хотелот „Аурора“ во Берово. Обуката ја организираше Центарот за управување со промени – ЦУП – Скопје, со проект поддржан од […]

Средба за вмрежување

Во периодот од 24.10. до 26.10.2017 година претставник на здруженето „Надеж – Норе“ од Македонска Каменица, учсетвуваше на третата средба за вмрежување на невладините организации во Република Македонија, одганизирана од страна на МЦМС, во рамките на програмата „Civika mobilitas”. Средбата за вмрежување се одржа во хотелот „Метропол“ во Охрид.

Примена „Благодарница“

На ден 22.12.2017 година, на пригодна свеченост одржана во хотелот „Арка“ во Скопје, претставници на здружението „Надеж – Норе“, примија „Благодарница“ за успешно спроведениот проект „Јас сакам да се вратам“, кој што како таков беше спроведен преку донбиен ад-хок грант во рамките на програмата „Civica mobilitas“. Благодарницата на претставниците на здружението им беше врачена лично […]

Учество на форум – Прекугранична соработка

На ден 14.03.2018 година, претставници на здружението „Надеж – Норе“, присуствеваа на форум за интензивирање на сирабитката со Република Бугарија, и пронаоѓање на партнери за заедничко аплицирање на повикот за прекугранична соработка. Форумот се одржа во ресторантот „Либеро“ во Делчево. Истиот беше организиран од страна на ЕУ – Интераг Ипа програма за прекугранична соработка.

Scroll to top